View Camera – publikacja

Zostać zaproszonym do opublikowania zdjęć przez człowieka, z którego książki uczyłem się fotografii; bezcenne. Tym większą przyjemność sprawiła mi propozycja Steve Simmonsa bym opublikował poniższe zdjęcia w prowadzonym przez niego magazynie View Camera.