Litwa – smutne dziedzictwo

Litwa, niegdyś dumna i potężna, potem związana nierozerwalnym wydałoby się sojuszem z Polską, podbita i upodlona przez władzę sowiecką, od ćwierć wieku ponownie odzyskująca swą tożsamość. Piękna lecz zniszczona, a przynajmniej taka była, gdy fotografowałem ją w roku 1998. Odbitki numerowane w seriach po 15 wykonane w technice gumy dwuchromianowej wiedeńskiej