Oilprint - Long long ago in Wdzydze

Minione, nie zapomniane, czyli dawno temu we Wdzydzach

Minione, nie zapomniane to wspólny projekt zrealizowany wraz z Muzeum Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskim, którego pracownicy wcielili się w role gospodarzy ponad stuletnich wnętrz udostępnionych na potrzeby sesji przez Muzeum. Wszystkim serdecznie dziękuję.

Szczególne podziękowania kieruję pod adresem Małgosi Bardoń i p. Iwony Klinger, bez których pomocy sesja nie doszłaby zapewne do skutku

Film poświęcony sesji można obejrzeć tutaj: https://vimeo.com/149867990