Ciemnia analogowa – Przewodnik praktyczny

Ostatnie lata przyniosły wręcz bezprecedensowy wzrost zainteresowania fotografią analogową. Po kliszę fotograficzną i aparaty analogowe sięgają nie tylko doświadczeni fotografowie, którzy pracy z nimi nauczyli się przed pojawieniem się fotografii cyfrowej, ale również ci, którzy wychowali się na aparatach cyfrowych. To właśnie z myślą o nich przygotowaliśmy naszą najnowszą publikację; Ciemnia analogowa – Przewodnik praktyczny, chociaż okaże się ona również użyteczna dla osób, które chcą sobie metody pracy w ciemni fotograficznej przypomnieć, czy usystematyzować posiadaną wiedzę.

Ciemnia analogowa – Przewodnik praktyczny to blisko 150 stron wiadomości praktycznych poświęconych fotografii analogowej, zarówno negatywowej, jak i wykonaniu pozytywów; znajdziecie tam wszystkie informacje niezbędne nie tylko do samodzielnego rozpoczęcia pracy, ale również do wykonania dobrej klasy odbitek. W książce nie zabrakło niezbędnych dla początkujących informacji dotyczących rodzajów dostępnych na rynku aparatów analogowych czy ich wad i zalet, ani też przedstawienia różnych rodzajów negatywów fotograficznych i ich przeznaczenia. Siłą rzeczy jednak jej większa część poświęcona jest samemu procesowi wywołania negatywu i wykonania odbitki.

I tak, w kolejnych rozdziałach omówione zostają materiały i narzędzia potrzebne przy wywołaniu negatywu, w tym rodzaje wywoływaczy, a także sposób wywołania negatywów małoobrazkowych, średnioformatowych i wielkoformatowych. Przedstawione zostaną także bardziej zaawansowane metody pracy z negatywami takie, jak wywołanie forsowne czy osłabianie i wzmacnianie negatywów.  Nie brak także porad dotyczących ich skanowania.

Kolejnym  zagadnieniem, które zostaje omówione szczegółowo jest przygotowanie tradycyjnej odbitki fotograficznej; od wyboru właściwego papieru fotograficznego, przez wykonanie płachty stykowej, wglądówki i wreszcie finalnego powiększenia wystawowego. Przedstawione są przy tym wszystkie typowe sposoby manipulacji obrazem fotograficznym wykonywanej w ciemni, a także metody zaawansowane takie, jak plamkowanie i tonowanie odbitek.

Na koniec książki nie zabraknie też sugestii, jak z fotografii analogowej skorzystać w sposób nieco mniej typowy, wykonując na przykład zdjęcia otworkowe czy luksografie.

Książkę można nabyć tu: http://szlachetnafotografia.com/ciemnia-analogowa-przewodnik-praktyczny/