Ambrotypia-Przewodnik praktyczny

Ambrotypia – Przewodnik praktyczny

Ambrotypia – Przewodnik praktyczny, to moja druga książka o fotografii, a pierwsza poświęcona technikom historycznym. To również pierwszy wydany w Polsce praktyczny podręcznik pracy w technice ambrotypii.

Ambrotypia- Przewodnik praktyczny omawia wszystkie zagadnienia wiążące się z tworzeniem ambrotypów kolodionowych. Poszczególne rozdziały wyjaśniają kwestie takie jak dobór właściwego sprzętu, wyposażenie pracowni i studia kolodionowego, niezbędne odczynniki i osprzęt. Sam proces kolodionowy przedstawiony jest w sposób praktyczny, krok po kroku, począwszy od jodowania kolodionu poprzez oblew płyty, jej uczulenie, wywołanie aż po utrwalenie. Każdemu z etapów towarzyszą receptury wszystkich roztworów roboczych wraz z instrukcjami ich przygotowania i wykorzystania. Zrozumienie poszczególnych etapów procesu ułatwiają dziesiątki ilustracji; zdjęć i rycin. Dla większość etapów omówione są liczne rozwiązania alternatywne tak, jak ma to miejsce w przypadku utrwalania kolodionów, gdzie autor przedstawia aż pięć różnych utrwalaczy. Podobnie rzecz ma się z samymi recepturami kolodionowymi.

Nie zabrakło także przepisów na werniksy kolodionowe i dokładnych instrukcji dotyczących werniksowania i prezentacji ambrotypów, w tym czernienia płyt szklanych i alternatywnych metod zabezpieczania powierzchni obrazu. Odrębne rozdziały poświęcone zostały pracy w plenerze, i, co po raz pierwszy, ręcznemu barwieniu ambrotypów oraz typowym problemom mogący powstać w czasie pracy w tej magicznej technice. Co oczywiste, nie zabrakło też krótkiego wstępu historycznego, ani szczegółowych informacji o wszystkich wykorzystywanych materiałach.

Książkę można nabyć tu: http://szlachetnafotografia.com/ambrotypia-przewodnik-praktyczny/