Album jest!

No to jest zwieńczenie ostatniego roku. Po 11 miesiącach od fenomenalnej sesji zrealizowanej wspólnie z zespołem Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich ukazał się mój pierwszy album fotograficzny „Wesele kaszubskie wg I. Gulgowskiego”, pierwszy w Polsce album zawierający wyłącznie zdjęcia wykonane w technice ambrotypii. Na 144 stronach albumu znalazła się nie tylko większość wykonanych w czasie sesji zdjęć, ale również historia pewnego ślubu, którą napisałem w oparciu o oryginalny opis Izydora Gulgowskiego opublikowany nieco ponad 100 lat temu, a także znakomity wstęp pióra Krzysztofa Jureckiego.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego projektu, chyba najważniejszego, jaki do tej pory zrealizowałem. Przede wszystkim dziękuję Małgosi Bardoń, która wspierała mnie od samego początku, od chwili, gdy pojawił się pomysł na sesję. Małgosia pracowała i przy tworzeniu samej koncepcji zdjęć, i w czasie sesji, gdzie zarządzała planem zdjęciowym, i przy przy późniejszym skanowaniu powstałego materiału i przygotowaniu go do publikacji. Była też pierwszym i najważniejszym recenzentem tworzonych na potrzeby albumu tekstów i samego albumu.

Serdecznie dziękuję także Marcie Grzybowskiej, która ciężko pracowała ze mną w czasie samej sesji zapewniając niezbędne wsparcie w ciemni. W czasie, gdy ja wykonywałem zdjęcia, Marta pracowicie szorowała płyty, płukała wykonane zdjęcia by później pomóc przy ich werniksowaniu. Bez jej pomocy wykonanie blisko stu płyt w ciągu trzech dni, w warunkach polowych gdzie w ciemni nie było bieżącej wody, a każde zdjęcie trzeba było po utrwaleniu zanieść do odrębnego pomieszczenia, w którym mogło być wypłukane, byłoby zwyczajnie niemożliwe.

Gorące podziękowania kieruję również do Iwony Klinger, Bartosza Stachowiaka i Mateusza Słomińskiego z Muzeum, którzy pomagali zarówno na etapie przygotowań do sesji, jak i w czasie ich wykonywania nie tylko koordynując prace pozostałych modeli z Muzeum, ale i samemu wcielając się w najważniejsze role.

Oczywiście dziękuję również wszystkim osobom, które zgodziły się wystąpić na zdjęciach w sposób wręcz doskonały wczuwając się w role Kaszubów sprzed ponad stu lat.

Bezcenna była także pomoc samego Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich, którego Dyrekcja nie tylko zgodziła się na udostępnienie historycznych pomieszczeń i artefaktów, ale również umożliwiła pracownikom udział w sesji w godzinach pracy. Pani Dyrektor dr Katarzynie Kulikowskiej serdecznie dziękuję.

Chciałbym również podziękować p. Janowi Sienkowskiemu z Moloko Studio, który zadbał o świetny skład albumu, Krzysztofowi Jureckiemu, który zgodził się opatrzyć go niezwykle ciekawym wstępem oraz Stevenowi Jonesowi, który zadbał o poprawność językową angielskiego przekładu wszystkich tekstów umieszczonych w albumie.